Google+ Team building THAi Professional Teamwork The best Team Leadership Coaching for Corporate Events in Thailand Team building activities THE AMAZING RACE Communication Problem solving CSR
Team building Activities
  The Best Team building activities to make sure that your group have a good time and can develop their group dynamics.
E-mail : teambuildingthai@gmail.com >> Tel. 084-112-3030


Advertisement
Team building activities Teamwork Team building games
Team building Procter & Gamble P&G AAIK Physical Distribution Meeting Hua Hin Thailand

Team building การสร้างทีม สร้างสรรค์พัฒนาทีมงาน ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม

Team building Procter & Gamble P&G AAIK Physical Distribution Meeting Hua Hin Thailand Team Building Games & The Power of Play Relax Reality Refresh Retreats Reasonable

การจัดการนวัตกรรมและทำให้เป็นไปได้ การนำนวัตกรรมไปใช้ จากหนังสือระดับโลก The Game-Changer ผู้เปลี่ยนเกม

Team building Procter & Gamble P&G
 
ในยามเศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอย ไม่ได้หมายความว่า บริษัทต่างๆ จะก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอยทั้งหมด บริษัทที่มีกลยุทธ์ดีก็ยังจำเริญรุ่งเรืองได้ หรือได้รับผลกระทบน้อยกว่า
แกนกลางของกลยุทธ์ที่ได้ผลในปัจจุบันก็คือต้องใส่นวัตกรรมลงไปเพื่อเพิ่ม Value และสร้างความแตกต่าง
 
 
พีแอนด์จีนั้น นับตั้งแต่ A.G.Lafley ขึ้นมาดำรงตำแหน่งซีอีโอ อัตราการประสบความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส่งลงสู่ตลาดนั้นสูงถึง 50-60 %ซึ่งหมายความว่าเกินครึ่งประสบความสำเร็จ จากเดิมที่ประสบความสำเร็จเพียง 15-20 %เท่านั้น แสดงว่าให้เห็นว่านวัตกรรมนั้นเป็น Game Changer
 
 
The Game-Changer ผู้เปลี่ยนเกม เนื้อหาหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ นวัตกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการนำไปสู่อนาคต เป็นหนังสือด้านแนวคิดในการเอานวัตกรรมไปปรับใช้ในธุรกิจ ผู้เขียนคือ A.G.Lafley CEO ของ P&G และ Ram Charan เป็นที่ปรึกษาในบริษัทชั้นนำของโลก
 
 
นื้อหาในหนังสือ
นวัตกรรมเป็นกระบวนการทางธรรมชาติในการเติบโตขององค์กร
ต้องมีหลักการในการนำนวัตกรรมมาใช้ให้ได้ผล
ควรสร้างองค์กรให้รองรับกับนวัตกรรม
วัฒนธรรมสำหรับองค์กรทางนวัตกรรมช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กร
อ่านต่อ...
Team building PEPSICO Teamwork Team Efficiency ทีมที่มีประสิทธิภาพ บริหารการเปลียนแปลง พลังแห่งทีม

Team building PEPSICO Teamwork Team Efficiency ทีมที่มีประสิทธิภาพ บริหารการเปลียนแปลง ภาวะผู้นำ www.teambuildingthai.com ทีมบิวดิ้ง  การสร้างทีม การสื่อสารชั้นเลิศในองค์กร ทีมแห่งความร่วมมือ พลังแห่งทีม

 
ทีมงานที่ทุกคนเป็นหัวหน้าทีม
 
 
นานมาแล้วเมื่อครั้งเริ่มต้นมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นต่างถกเถียงกันว่า รูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ควรจะอยู่ในรูปแบบใด
 
 
ระหว่างรูปแบบที่มอบหมาย ให้คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ทำหน้าที่กำกับการใช้งานเครือข่ายของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ใครจะทำอะไรก็ต้องถามผู้กำกับก่อน
 

Anantara Resort and Spa, Hua Hin อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน

กับอีกรูปแบบหนึ่งที่กระจายหน้าที่การกำกับดูแลการใช้งานเครือข่าย ไปสู่คอมพิวเตอร์แต่ละตัวอย่างเท่าเทียมกัน ใครจะทำอะไรก็ต้องดูแลตัวเอง
อ่านต่อ...
Team building Genesys Team Enterprise Collaboration ทีมที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความร่วมมือในองค์กร

Team building in Thailand Genesys Conferencing Team Enterprise Collaboration ทีมที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความร่วมมือในองค์กร
Team building Cross Cultural Management ทีมบิวดิ้ง การจัดการข้ามวัฒนธรรม

Cross Cultural Management หรือ “การจัดการข้ามวัฒนธรรมนั้นมีความหมายในทางธุรกิจระหว่างประเทศว่า เป็นการศึกษาถึงวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่องค์กำลังจะเข้าไปลงทุนทำธุรกิจด้วย เพื่อให้เข้าใจและจัดการกับวิธีการทำธุรกิจให้เหมาะสมกับประเทศนั้นๆได้
 
 
“วัฒนธรรม”เป็นสิ่งที่หล่อหลอมสังคมมนุษย์ในการดำรงชีวิต  อาจเรียกวัฒนธรรมได้ว่าเป็นคุณค่าร่วมกันในสังคมๆหนึ่ง  รวมถึงเป็นความเชื่อและความเข้าใจกันในเรื่องต่างๆ  โดยในปัจจุบันยังรวมถึงสิ่งที่มนุษย์ช่วยกันสร้างขึ้นด้วย
 
 
คำว่า Cross Cultural นี้ใช้ในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่ 1930s โดยช่วงแรกเป็นการศึกษาเปรียบเทียบของวัฒนธรรมจากที่แตกต่างกันแล้วพัฒนา เป็นการศึกษาในเชิงลึกของวัฒนธรรมต่างๆ 
 

รงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ (Plaza Athénée Bangkok, A Royal Méridien Hotel)

 
ต่อมาได้มีการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เนื่องจากความเข้าใจใน วัฒนธรรมที่แตกต่างนั้น  จะทำให้บริษัทสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคได้  ซึ่งเป็นผลดีในการออกแบบและผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายได้ตรงตามลักษณะของ วัฒนธรรมนั้นๆ
อ่านต่อ...
Team building การบริหารความเปลี่ยนแปลง Change Management ครูสอนภาษาอังกฤษ Wall Street Institute
 

Team building การบริหารความเปลี่ยนแปลง Change Management ครูสอนภาษาอังกฤษ Wall Street Institute School of English Thailand

Team building, Leadership, Team Synergy
การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 
 
หลายปีมานี้เราพูดกันมากเรื่องการเปลี่ยนแปลง เราท่องกันจนขึ้นใจว่า โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก เราต้องตามโลกให้ทัน มิฉะนั้นเราจะล้าหลัง เราจะเสียหาย แต่เราก็ลุกขึ้นมาจัดการเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้ประโยชน์กับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเสียเอง ช้ามาก จนน่าเป็นห่วงว่าจะทันไหม
 
Team building Change Management การบริหารความเปลี่ยนแปลง
"เมื่อกล่าวถึง “การเปลี่ยนแปลง” แล้ว มนุษย์เรามักจะเกิดความรู้สึกต่อต้าน ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง เพราะจะเคยชินกับเรื่องเดิม ๆ หากจะต้องทำอะไรที่ไม่คุ้นเคย หรือเคยชินก็มักจะเกิดความรู้สึกต่อต้าน
 
 
 
อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์ที่อยู่รอดจากยุคอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ใช่สายพันธุ์ที่เก่งที่สุด แต่เป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีที่สุด
 
 
ทั้งนี้ W. Edwards Deming เคยกล่าวว่า มนุษย์เราไม่ควรถูกบังคับให้รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงควรเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ คือ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ เพื่อให้อยู่รอด โดยปรับไปเรื่อย ๆ จนเป็นธรรมชาติ หรือเป็นเรื่องปกติของตัวเรา
อ่านต่อ...
Team building Project POLO Malaysia & Thailand SAP Laem Chabang International Country Club Pattaya
team building

Project POLO Malaysia & Thailand SAP TEAM BUILDING Laem Chabang International Country Club in Pattaya Thailand โดยมีสามชาติเข้าร่ามคือ อินเดีย มาเลเซีย ประเทศไทย (India Malaysia Thailand)

team building
Core Value กับการปรับเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
 
 
ถ้าไปถามคนในองค์กรต่างๆว่าองค์กรของคุณมีวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่ คนส่วนใหญ่อาจจะตอบว่ามี
 
 
และถ้าถามต่อไปว่าอะไรคือวัฒนธรรมองค์กรของคุณ คนหลายคนอาจจะตอบได้ว่ามีอะไรบ้าง เช่น
 
team building, teamwork
มีความเป็นกันเองสนิทสนมกันเหมือนคนในครอบครัว มีระบบอาวุโส
อ่านต่อ...
Team building SHENKER Thailand บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา สมุทรสงคราม

Team building SHENKER Thailand บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา สมุทรสงคราม by www.teambuildingthai.com

Team building SHENKER Thailand Baan Amphawa Resort and Spa Samut Songkarm Thailand
 
วัฒนธรรมองค์กร
 
 
วัฒนธรรมเป็นประเพณี เป็นแบบอย่างที่ถือปฏิบัติของชุมชน หรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง เช่น ในชุมชน ในองค์กรธุรกิจถึงในระดับประเทศ
 
 
วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือทางการบริหารและการพัฒนาองค์กรอีกชนิดหนึ่ง ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นระดับสุดยอดในการพัฒนาองค์กร ที่เรียกว่าไร้รูปแบบอย่างแท้จริง เพราะการปรับโครงสร้างเป็นเพียงแค่การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
Team building SHENKER Thailand Baan Amphawa Resort and Spa Samut Songkarm Thailand
แต่วัฒน ธรรมเป็นกรอบวิธีการปฏิบัติของคนที่อยู่ในองค์กรนั้น นอกเหนือจากกฎระเบียบที่มีอยู่
 

Baan Amphawa Resort and Spa Samut Songkarm Thailand

วัฒนธรรมไม่มีเขียนไว้เป็นตัวบทอย่างเช่นกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับในองค์กร แต่ยึดถือและเป็นที่ยอมรับขององค์กรนั้น
อ่านต่อ...
Team building Schneider Electric Asia Pacific CPC Event Bangkok - Strategy-Focused Organization(SFO)

เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับทีม เป็นผู้นำการสร้างทีม Team building จากหนังสือขายดีระดับโลก (Bestsellers)

Team building Schneider Electric Asia Pacific CPC Event Bangkok Swiss Hotel - Royal Thai Navy Convention Hall (ห้องชมวัง)
Team building
Strategy-Focused Organization (SFO) องค์กรที่มุ่งให้ความสำคัญกับกลยุทธ์
 team building, team building in Thailand, team building thailand, team learning, team consulting, team development, team leader, power team, team working, travel team, team building games
 
องค์กรที่มุ่งให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ Strategy-Focused Organization (SFO)
 
 
ถ้าพูดถึงคำว่า Strategy-Focused Organization หรือ SFO เชื่อว่าหลายท่านกว่าร้อยละ 90 คงจะสงสัยและถามว่าคืออะไร? แต่ถ้าบอกว่า Balanced Scorecard หรือ BSC ก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายกว่าร้อยละ 90 คงจะคุ้นเคยหรือเคยได้ยินกันมาบ้าง
 
 
จริงๆ แล้วทั้งสองแนวคิดนี้ต่างเป็นแนวคิดที่มีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกัน ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยสองนักคิดชาวอเมริกัน Robert Kaplan และ David Norton โดยทั้งคู่พัฒนา BSC ขึ้นมาก่อน เขียนเป็นหนังสือขายดีเล่มหนึ่ง
 
 
หลังจากนั้นก็เอาแนวคิดของ BSC ไปต่อยอดและเขียนเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งและตั้งชื่อว่า Strategy-Focused Organization
 

จัดกิจกรรม Team building ณ หอประชุมกองทัพเรือ ราชนาวิกสภา ห้องชมวัง Royal Thai Navy Convention Hall

team building thailand, team learning, team consulting, team development, team leader, team working, team building games
(ซึ่งก็เป็นหนังสือขายดีเช่นเดียวกับเล่มแรก)และดูเหมือนว่าในช่วงหลังทั้งคู่ต่างก็พยายามที่จะโพรโมตแนวคิดของ SFO เป็นหลัก
อ่านต่อ...
ทีมบิวดิ้ง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 มณีจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

Team building PTT Chemical Public Company Limited MANEECHAN RESORT Chanthaburi by www.teambuildingthai.com

ทีมบิวดิ้ง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 มณีจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
Team building, teamwork
การบริหารงานตามสถานการณ์เชิงพุทธ
(Event Management)
 
 
แบบจำลองความคิดในการบริหาร
แบบจำลองความคิดการบริหารตามสถานการณ์เชิงพุทธนั้นมาจาก หากเรามีอาวุธอยู่จำนวนหนึ่ง มี มีดบาง มีดอีโต้ ปืนพก ขวาน เลื่อย สิ่ว ค้อน ระเบิด ธนู หอก ดาบ ปืนใหญ่ แล้วมีเหตุการณ์เข้ามาคือ มีส้มโอเข้ามาแล้วเราอยากกินส้มโอ ถามว่าเราจะหยิบอาวุธอะไร คำตอบก็คือ มีดบาง แต่บางครั้งก็พอหยิบมีดอีโต้มาแทนได้บ้าง และไม่สามารถเอาปืนหรือระเบิดมาใช้ได้เลย แต่หากอยู่ในสภาวะสงครามมีแต่หอกก็ยังพอใช้ได้ แต่ไม่ตรงนัก และก็ไม่ถนัดนัก ซึ่งจะเห็นว่ามีปัจจัยในการตัดสินใจหยิบอาวุธ คือ ของที่เข้ามา อาวุธที่เหมาะสม อาวุธที่มีอยู่ สถานการณ์ที่บีบบังคับให้ใช้ อีกแบบจำลองในเรื่องของคน ที่จะบริหารตามสถานการณ์ เช่น เรามีลูกน้องที่เก่งด้านงาน อีกคนเก่งด้านศิลปกรรมบันเทิง คนหนึ่งยิ้มแย้มแจ่มใส อีกคนหนึ่งชกต่อยต่อสู้เก่ง ถามว่า หากต้องการจัดงานบันเทิงรับแขกเราจะเรียกใคร หากมีศัตรูบุกเข้ามาเราจะเรียกใครมาช่วย หรือเราใช้คนบางคนเพื่อปิดจุดอ่อนขององค์กรก็ได้ ซึ่งจะเห็นว่าเป็นแนวคิดเดียวกับใช้คนให้ตรงกับงาน (Put the Man in the Right Job) อย่างนี้เป็นต้น
 
 
อ่านต่อ...
Team building KasikornBank K SME Care สำหรับผู้ประกอบการโครงการ K SME Care ธนาคารกสิกรไทย

Team building K SME Care สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ K SME Care รุ่นที่ 7 ธนาคารกสิกรไทย
สำนักงานใหญ่ราษบูรณะ 

 
โครงการ K SME Care
ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ
 

Team building Pictures Gallery รวม K SME Care Team building รุ่นที่ 10

K SME Care Team building รุ่นที่ 10 Gallery 1

K SME Care Team building รุ่นที่ 10 Gallery 2

K SME Care Team building รุ่นที่ 10 Gallery 3

K SME Care Team building รุ่นที่ 10 Gallery 4

 
 

Team building Gallery รวม K SME Care Team building รุ่นที่ 7

K SME Care Team building รุ่นที่ 7 Gallery 1
K SME Care Team building
รุ่นที่ 7 Gallery 2
K SME Care Team building
รุ่นที่ 7 Gallery 3
K SME Care Team building
รุ่นที่ 7 Gallery 4

 
 
 ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สถาบันภาษี เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว
 
team building, thai team building, team building in thailand, team, team work

Team building Gallery รวม K SME Care Team building รุ่นที่

K SME Care Team building #6 Gallery 1
K SME Care Team building #6 Gallery 2
K SME Care Team building #6 Gallery 3
K SME Care Team building #6 Gallery 4
K SME Care Team building #6 Gallery 5
K SME Care Team building #6 Gallery 6
 

team building, thai team building, team building in thailand, team, team work
ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ อาทิ ความรู้และการเป็นที่ปรึกษา เนื่องจากธนาคารอยู่ในฐานะผู้ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ

team building, thai team building, team building in thailand, team, team work

team building, thai team building, team building in thailand, team, team work
 ซึ่งผลจากการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ข่าวสารใหม่ ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ การมีที่ปรึกษาทางธุรกิจ จะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในยุคปัจจุบัน
 

 
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม “K SME Care” ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า “ จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน ”


Team building K sme care รุ่นที่ 5

K sme care Team building รุ่นที่ 5 photo gallery 001
K sme care Team building รุ่นที่ 5 photo gallery 002
K sme care Team building รุ่นที่ 5 photo gallery 003
team building, thai team building, team building in thailand, team, team work

 
สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ติดตามได้ในเวปไซต์ของธนาคาร  http://www.ksmecare.com
 

K SME Care Team building สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ K SME Care รุ่นที่ 4

 

ส่วนรูปภาพกิจกรรมทั้งหมดติดต่อต้นฉบับได้ที่ K sme care

หรือชมภาพตัวอย่างได้ใน Gallery Link ข้างล่างนี้นะครับ

Team building K sme Care รุ่นที่ 4
 
K SME Care Team building Gallery 1
 
K SME Care Team building Gallery 2
 

team building, thai team building, team building in thailand, team, team work
Welcome to Team building THAI activities Event & MICE Organizer in Thailand.
 

บริการจัดกิจกรรม Team building

Team building Themes

 • Funfair Party
   

 • City hunt
   

 • Spy game
   

 • Treasure Hunt
   

 • Cowboy Indian
   

 • Team Challenge
   

 • Thai country style

 

Team building สำหรัรบองค์กรยุค ICT

 • จัดประชุมสัมนา
   

 • IT Organization
   

 • การสร้างทีมเชิงกลยุทย์
   

 • Creative idea team
   

 • ตรียมองค์กรเข้าสู่ยุค ICT
   

 • พิชัยสงครามกับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่
   

 • Modern business Organization

 

Team building  adventure
 • ATV team

 • Army team

 • Forest adventure

 • Rope Course Adventure

 • องค์กรที่ต้องการรูปแบบเฉพาะ

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร

 • Sport day

 • Orienteering

 • Theme party

 
 

อ่านต่อ...
Team building MoneyGram Asia pacific conference 2008 at Bangkok Marriott Resort & Spa
Team building MoneyGram Asia pacific conference 2008 at Bangkok Marriott Resort & Spa: Hotel
Team building Moneygram in Thailand by www.teambuildingthai.com at Bangkok Marriott Resort & Spa: Hotel deals, rates and availability in Bangkok
ภาวะผู้นำ และการเปลี่ยนแปลง
 
 
การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เราทุกคนคงยอมรับว่าไม่มียุคสมัยใดที่การเปลี่ยนแปลงจะรวดเร็วและมีผลกระทบรุนแรงเท่าในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงได้สร้างหายนะให้กับองค์กรหลายแห่งไม่เว้นแม้กระทั้งองค์กรที่เคยประสบความสำเร็จมาในอดีต
 
 
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงก็ได้สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับหลายองค์กรเช่นกัน ประเด็นเรื่องการอยู่รอดและการเปลี่ยนแปลงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยตรง
 
 
ดังคำกล่าวของ ชาร์ล ดาร์วิน ที่ว่า “ผู้ที่อยู่รอด มิใช่เป็นสายพันธ์ (Species) ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด หากแต่ว่าเป็นผู้ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดต่างหาก”
 

Team building Bangkok Marriott Resort & Spa Charoennakorn Road, Thonburi Bangkok Thailand

Team building Money gram in Thailand by www.teambuildingthai.com at Bangkok Marriott Resort & Spa
การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ หากจะมองในระดับบุคคลแล้ว คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดจะสำคัญและยิ่งใหญ่ไปกว่าการปรับเปลี่ยนมุมมอง (ทิฏฐิ) และทัศนคติ (Attitude) การรู้จักเปิดใจกว้าง ไม่ยึดติดอยู่กับความคิด หรือความรู้เดิมๆ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เป็นการเริ่มต้นสู่การเปิดรับสิ่งใหม่ด้วยใจที่ไม่อคติ (Bias)
อ่านต่อ...
Team building SCHENKER Marineparts Team Regional APAC Meeting Amari Orchid Resort Pattaya Thailand

Team building SCHENKER Marineparts Team Regional APAC Meeting Amari Orchid Resort Pattaya
(English Speaker)

team building thailand
Core Values and Concepts
 
team building thailand
ค่านิยม (Value) หมายถึง หลักการชี้นำ (Guiding Principles) หรือ พฤติกรรมที่องค์กรหรือพนักงานในองค์กรคาดหวังว่าจะปฏิบัติ
 
 
ค่านิยมจะเป็นตัวสะท้อนหรือมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวัง และค่านิยมจะเป็นตัวสนับสนุนหรือชี้นำการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์กร และเป็นตัวช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กร
 
 
ได้มีการศึกษาองค์กรที่เป็นเลิศ ที่ประสบความสำเร็จ พบว่าค่านิยมที่องค์กรเหล่านั้นมี 11 หัวข้อได้แก่
อ่านต่อ...
Team building M.A. International Economics and Finance The Faculty of Economics, Chulalongkorn

Team building, Teamwork, Team for Change management, เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับทีม จากหนังสือ Best sellers ทั่วโลกกับเรา

Team building M.A. International Economics and Finance The Faculty of Economics, Chulalongkorn University Aisawan Resort and Spa Pattaya Thailnd

 
เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม
 
 
นิตยสาร Newsweek ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 ส.ค. 2547 ลงตีพิมพ์บทความเรื่อง การอ่านจิตใจ (Mind Reading) ของ Jerry Adler มีสาระที่น่าสนใจสมควรสรุปนำมาเล่าสู่กันฟัง เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายต่างๆ ที่ ต้องมีความเข้าใจกับแนวคิดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (customer centred) อยู่ค่อนข้างมากทีเดียว
 
 
บทความชิ้นนี้นำผลการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับการทำงานของสมองมนุษย์ ที่เกิดขึ้นในห้องทด ลองทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยี แคลิฟอร์เนีย (California Institute of technology) ออกมาเผยแพร่
 

Aisawan Resort & Spa Pattaya

เพื่อชี้ให้เห็นว่าการเอาเทคนิคความรู้ทางวิชาการเป็นศูนย์กลางแยกส่วนมิติเดียว มาใช้ในการอธิบายทายทักพฤติกรรมของมนุษย์ หรือมากำหนดเป็นนโยบายการบริหารบ้านเมืองนั้น ไม่อาจที่จะเกิดผลตามที่ต้องการได้เสมอไป
อ่านต่อ...
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา 1 2 3 4 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลที่ได้ 1 - 21 จาก 74

Contact us: 118/266 Ramkhamhang43/1 Road, Plub-Pla, Wangthonglang, Bangkok Thailand 10310

Tel. 084-112-3030

E-mail:
teambuildingthai@gmail.com


[ Team building in Thailand News & Update ]

[ Team building in Bangkok. ]

[ THE AMAZING RACE in BANGKOK ]